Cardano ออกมาเผยถึงรายละเอียดที่ผู้ใช้งานจะสามารถได้รับเหรียญ ADA ผ่านระบบ Staking Pool

Cardano ออกมาเผยถึงรายละเอียดที่ผู้ใช้งานจะสามารถได้รับเหรียญ ADA ผ่านระบบ Staking Pool
Cardano กำลังเปลี่ยนอัลกอริทึ่มจาก Ouroboros Classic ไปสู่อัลอริทึ่มแบบ Ouroboros Genesis โดยจะเป็นการเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการ stake เหรียญได้ โดยพวกเขาได้เปิดเผยถึงรายละเอียดการทำงานหรือการ stake เหรียญ ADA บน Staking Pool ดังนี้

jumbo jili

หลักการของ Staking Pool ในอัลกอริทึ่ม Proof of stake
อัลกอริทึ่ม POS นั้นได้นำ Stake หรือเหรียญซึ่งเป็นทุนมาใช้ในการวัดและตัดสินผู้ซึ่งสามารถที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ Block ต่างๆอย่างเช่นที่นักขุดในระบบ POW ใช้พลังทางการคำนวนทางคอมพิวเตอร์ของตนมาเพื่อขุดเหรียญ แต่ความต่างก็คือผู้ที่มีเหรียญซึ่งเป็นทุนในมือมาก ย่อมมีโอกาสมากขึ้นที่จะขุด Block ใหม่ออกมาได้ หรือหากกล่าวง่าย ๆ คือการรับรางวัลจากการมีส่วนร่วมในระบบ โดยเหรียญซึ่งเป็นทุนนั่นเอง

หลักการทำงานคือการที่ผู้มีเหรียญที่เป็นทุนจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ stake หรือ Slot leader ได้ นั้นต้องอยู่ในเครือข่ายหรือทำการออนไลน์ในระบบตลอดเวลาจากนั้นผู้ถือ Stake ก็จะใส่เหรียญของตนลงไปใน Staking Pool เพื่อให้เจ้าของ Pool นั้นๆ ทำการออนไลน์แทนตน

สล็อต

รายละเอียดของ Staking Pool
ระบบ Staking Pool นั้นประกอบไปด้วยเจ้าของ Stake ซึ่งนำเหรียญเข้ามาลงทุน และกลุ่มผู้ดูแลระบบ Pool นั้นๆ ในการดำเนินการให้ระบบ Pool ซึ่งเป็นศูนย์รวม Stake ทั้งหลายออนไลน์อยู่ในระบบตลอดเวลา อันเป็นการเพิ่มโอกาสการเป็น Slot leader ของผู้ถือ Stake ที่ได้ลงไว้ใน Pool และเมื่อการขุด Block สำเร็จแล้ว รางวัลที่ Slot leader ได้นั้นจะถูกนำมาเฉลี่ยให้แก่เจ้าของ Stake แต่ละราย อีกทั้งเจ้าของ Pool ยังจะได้ประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวนหนึ่ง เนื่องจากการที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลระบบเครือข่ายอีกด้วย รางวัลจากการขุดโดยระบบ Staking Pool นั้นเป็นการกระจายผลประโยชน์ที่ผู้ถือ Stake จะได้รับ ให้มีความคงที่และทั่วถึงมากขึ้น อีก

สล็อตออนไลน์

ทั้งเจ้าของยังมีอิสระที่จะตัดสินใจจะนำ Stake ออกจาก Pool ในเวลาใดๆได้ทุกเมื่อ

ผู้ถือเหรียญ ADA นั้นสามารถที่จะลง Stake โดยไม่มีการจำกัดขั้นต่ำของเหรียญซึ่งเป็นทุน(Stake)แต่อย่างใด และเจ้าของ Stake ดังกล่าวก็จะยังคงความเป็นเจ้าของเหรียญอยู่นั่นเอง แม้จะได้แบ่ง Stake ของตนใส่เข้าไปใน Pool แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามเหรียญซึ่งถูกเก็บอยู่ใน Wallet นั้นไม่สามารถนำมาเข้าระบบ Staking Pool ได้ ทั้งนี้การเริ่มต้นดำเนินการตั้ง Staking Pool นั้นผู้ดำเนินการต้องมั่นใจว่าตนมีเงินทุนเพียงพอต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น

jumboslot

ระบบ Staking Pool นั้น ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบที่มีการแข่งขันและปราศจากการควบคุมจากส่วนกลางใดๆ ดังนั้นจึงเกิดกลไกที่ทำให้ Block ที่ stake ได้ภายในระบบลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อ Pool นั้นๆมี Stake ที่มากขึ้นต่ออัตราส่วน Stake โดยรวมในเครือข่าย โดยวัตถุประสงค์นั้นเพื่อเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของการเข้า Stake ภายในระบบ เปิดโอกาสให้เหล่านักลงทุนรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังเป้นการป้องกันการผูกขาดโดย Pool ใดๆมากเกินไปอีกด้วย นอกจากนี้ทาง Cardano ยังได้ตั้งเครื่องมือในการค้นหา Pool ที่เหมาะสมให้แก่เหล่านักลงทุนไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการดำเนินการไม่เหมาะสมใน Pool เกิดขึ้น พวกเขาได้ตั้งค่าให้ Pool นั้นๆได้รับรางวัลการขุดน้อยลงอันเป็นการลงโทษทางโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

slot

การเริ่มต้นลงทุนใน Staking Pool
เจ้าของเหรียญ ADA ของ Cardano นั้นสามรถที่จะเข้าร่วมการลงทุนใน Staking Pool ผ่าน Wallet อย่างเช่น Daedalus หรือ Yoroi ได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคหรือประสบการณ์ด้านการโปรแกรมใดๆ โดยระบบดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานได้ภายในปี 2019 นี้อย่างแน่นอน แต่สำหรับ Mainet นั้นยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

This entry was posted in ADA COIN and tagged , . Bookmark the permalink.