เม็สเซอร์ชมิท เม 410 & เบเอ็ฟ 110

เม็สเซอร์ชมิท เม 410 & เบเอ็ฟ 110
เม็สเซอร์ชมิท เม 410 (อังกฤษ: Messerschmitt Me 410) เป็นเรือบินขับไสหนักของเยอรมัน ผลิตโดยเม็สเซอร์ชมิท และก็ใช้โดยลุฟท์วัฟเฟอในตอนสงครามโลกครั้งที่สอง
คุณสมบัติ (เม 410 เอ-1/ยู-2)

jumbo jili
เม 410
ผู้ผลิต: เม็สเซอร์ชมิท (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
จำพวก: เรือบินไล่ส่ง
เครื่องจักร: 2 × Daimler-Benz DB 603A
กางปีก: 16.3513 เมตร
ยาว: 12.484 เมตร
สูง: 4.280 เมตร
พื้นที่ปีก: 36.2031 ตารางเมตร
น้ำหนักไม่: 7,518 โล
อัตราความเร็วสูงสุด: 624 กม./ชั่วโมง ที่ระดับความสูง 6,700 เมตร
รัศมีกระทำการรบ: 1,200 กิโล
วิสัยบินไกลสุด: 2,300 กม.
อาวุธ: ปืนใหญ่อากาศ MG 151/20 ขนาด 20 มิลลิเมตร 2 กระบอก / ปืนกล MG 131 ขนาด 13 มิลลิเมตร 2 กระบอก / ปืนกล MG 17 ขนาด 7.92 มิลลิเมตร 2 กระบอก

สล็อต
หน้าที่: เรือบินขับไล่ไสส่งหนัก, เรือบินเฉดหัวไล่ทิ้งระเบิด
ประเทศผู้สร้าง: ไรช์เยอรมัน
ผู้สร้าง: เม็สเซอร์ชมิท
เที่ยวบินแรก: 14 เดือนมีนาคม 1942
เริ่มใช้: 1943
ปลดจากตำแหน่ง: 1945
ผู้ใช้หลัก: ลุฟท์วัฟเฟอ
ทัพอากาศฮังการี
การสร้าง: พ.ค. 1943-ส.ค. 1944
ปริมาณที่ถูกสร้าง: 1,189
ปรับปรุงจาก: เม็สเซอร์ชมิท เม 210

สล็อตออนไลน์
เม็สเซอร์ชมิท เบเอ็ฟ 110
เม็สเซอร์ชมิท เบเอ็ฟ 110 (อังกฤษ: Messerschmitt Bf 110) เรียกโดยธรรมดาว่า เม 110 เป็นเรือบินไล่ส่งทิ้งระเบิดของเยอรมัน ผลิตโดยเม็สเซอร์ชมิท แล้วก็ใช้โดยลุฟท์วัฟเฟอในตอนสงครามโลกครั้งที่สอง
คุณสมบัติ (เบเอ็ฟ 110 ซี-1)
เบเอ็ฟ 110
ผู้ผลิต: เม็สเซอร์ชมิท (ประเทศเยอรมัน)
ชนิด: เรือบินขับไส
เครื่องยนต์กลไก: 2 × Daimler-Benz DB 601A-1
กางปีก: 16.2497 เมตร
ยาว: 12.0714 เมตร
สูง: 4.128 เมตร
พื้นที่ปีก: 38.4000 ตารางเมตร
น้ำหนักไม่: 4,425 โล

jumboslot
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 6,749 โล
อัตราความเร็วสูงสุด: 541 กม./ชั่วโมง ที่ระดับความสูง 6,000 เมตร
อัตราไต่: 11 เมตร/ วินาที
รัศมีกระทำการรบ: 850 กม.
วิสัยบินไกลสุด: 1,094 กม.
อาวุธ: ปืนใหญ่อากาศ MG FF/M ขนาด 20 มิลลิเมตร 2 กระบอก / ปืนกล MG 17 ขนาด 7.92 มิลลิเมตร 4 กระบอก / ปืนกลปกป้อง MG 15 ขนาด 7.92 มิลลิเมตร 1 กระบอก
หน้าที่
เรือบินไล่ส่งหนัก
เรือบินขับไล่ไสส่งทิ้งระเบิด/เรือบินไล่ยามค่ำคืน
ประเทศผู้สร้าง: ไรช์เยอรมัน
ผู้สร้าง: เม็สเซอร์ชมิท
ผู้ออกแบบ: วิลลี เม็สเซอร์ชมิท
เที่ยวบินแรก: 12 พ.ค. 1936
เริ่มใช้: 1937
ปลดจากตำแหน่ง: 1945 (ลุฟท์วัฟเฟอ)
ผู้ใช้หลัก : ลุฟท์วัฟเฟอ ทัพอากาศฮังการี ทัพอากาศแว่นแคว้นอิตาลี ทัพอากาศโรมาเนีย
ปริมาณที่ถูกทำ: 6,170

slot

This entry was posted in ADA COIN and tagged , . Bookmark the permalink.